Våra tjänster

Vi har som sagt många års erfarenhet och ser oss som heltäckande med följande utbud:

 • Löneadministration
 • Reskontrahantering
 • Fakturering
 • Redovisning
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Revision
 • Deklaration
 • Skattekonsultationer
 • Ekonomisk och viss juridisk rådgivning
 • Företagsvärderingar
 • Generationsskiften
 • Bolagsbildning

I takt med ökad datorisering har det under senare tid blivit alltmer populärt att vi åker ut till kunden och ombesörjer näst intill all förekommande administration som regel brukar det räcka med en halvdag per vecka. Vi har vår bas i Ulricehamn men reser också till kringliggande orter tex Tranemo och Mullsjö.

Denna lösning torde kunna likställas med att kunden hyr in en ekonomichef vari man får tillgång till minst samma kompetens som en anställd ekonomichef. Vår lösning är då väsentligen mer flexibel än en anställningsform.

Vårt motto är att det finns inga dumma frågeställningar, ingen fråga är för liten eller för stor. Vi har ett väl utvecklat nätverk som borgar för att alla frågeställningar får sin lösning i det fall vi inte löser det inom husets väggar.

T Abrahamssons Revisionsbyrå AB

Lindängsvägen 43
523 36 Ulricehamn

Telefon: 0321-151 70

Fax: 0321-150 75

Mail: Se resp medarbetare

Kontaktformulär