Om företaget

Mer än 20 års erfarenhet av redovisning, revision och rådgivning

De flesta skulle nog säga att T Abrahamssons Revisionsbyrå AB håller på med siffror. Men det gör vi inte, enbart. Vi skapar också förtroenden och relationer som är av långfristig karaktär genom engagemang, trygghet och kreativitet.

I början av 80-talet startades en redovisningsbyrå av Thomas Abrahamsson tillsammans med en kollega. Denna verksamhet såldes 1985 till dåvarande Reveko, numera känt  under namnet PWC.

Efter anställning i bortåt 8 år i denna större miljö fann Thomas för gott att 1994 starta om i en mindre skala i en liten lokal om två rum o kök beläget på nuvarande Åsundaterassen.  Verksamheten visade en stabil ökning och flytten gick till kontor på Fiskebacken 1997.

När antalet anställda ökade till fyra blev även dessa lokaler för små och 2007 köpte bolaget fastigheten på Lindängsvägen 43 (för många ulricehamnare känd som IFK-stugan) där vi håller till idag.

Här har vi gott om utrymme för dagens verksamhet och även plats för den fortsatta ökning av verksamheten som vi jobbar för.

T Abrahamssons Revisionsbyrå AB

Lindängsvägen 43
523 36 Ulricehamn

Telefon: 0321-151 70

Fax: 0321-150 75

Mail: Se resp medarbetare

Kontaktformulär