GDPR

T Abrahamssons Revisionsbyrå AB:s integritetspolicy

Du ska alltid känna dig trygg med att lämna över dina personuppgifter till oss. Här nedan beskriver vi hur vi säkerställer att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Personuppgiftsansvarig
  T Abrahamssons Revisionsbyrå AB, organisationsnummer 556487-3460, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster.

 2. När samlar vi in dina personuppgifter?
  När du blir kund hos oss, kontaktar oss via mejl, skickar oss filer, söker arbete hos oss eller på något sätt använder dig av våra tjänster. Personuppgifterna kan komma från, förutom dig, källor som eventuella tidigare redovisningsbyråer, banker, Skatteverket eller andra myndigheter.

 3. Vilka uppgifter samlar vi in?
  De uppgifter som framförallt kan komma ifråga är information om
  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Adressuppgifter
  • Inkomstuppgifter
  • Företagsuppgifter
  • Bankuppgifter

 4. Vad använder vi uppgifterna till?
  • Fullgöra de åtaganden som vi avtalat om
  • Kontakta dig
  • Hantera och administrera arbetsansökningar

 5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  Dina personuppgifter används av T Abrahamssons Revisionsbyrå AB och T Abrahamssons Revisionsbyrå AB:s personuppgiftsbiträden. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte är skyldiga att göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att vidarebefordra, sälja eller byta dina personuppgifter för maknadsföringsändamål.

 6. Länkar till externa webbplatser
  T Abrahamssons Revisionsbyrå AB:s hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än T Abrahamssons Revisionsbyrå AB. T Abrahamssons Revisionsbyrå AB ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

 7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss, två efter senaste kundkontakten eller längre om detta krävs enligt lag. T Abrahamssons Revisionsbyrå AB sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som godkänts av styrelsen, dessa beslut innehåller information om när T Abrahamssons Revisionsbyrå AB får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

 8. Rätt att begära information och rättelser
  Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer, detta för att vi ska kunna säkerställa att vi lämna ut uppgifterna till rätt person.

  Om dina uppgifter skulle vara felaktiga kan du begära att få dem rättade.

  I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, dock inte om uppgifterna utgör allmänna handlingar då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

  Du kan heller inte få dem raderade när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, exempelvis vid obetalda skulder.

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt T Abrahamssons Revisionsbyrå AB:s gallringsbeslut.

 9. Kontaktinformation
  T Abrahamssons Revisionsbyrå AB
  Lindängsvägen 43
  523 36  ULRICEHAMN
  thomas@abramrev.se

 10. Säkerhet
  T Abrahamssons Revisionsbyrå AB har vidtagit de tekniska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Denna integritetspolicy gäller fr o m den 28e mars 2019

T Abrahamssons Revisionsbyrå AB

Lindängsvägen 43
523 36 Ulricehamn

Telefon: 0321-151 70

Fax: 0321-150 75

Mail: Se resp medarbetare

Kontaktformulär